Original Play

Original Play

Original Play® dąży do poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością oraz zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Program Original Play® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.

Original Play® przekształca połączenia między: mózgiem- umysłem- otoczeniem. Poprzez tę dynamiczną transformację osoba przechodzi konkretne, trwałe i gruntowne zmiany.

Ten schemat zmiany jest ważny z dwóch istotnych powodów: wzbogaca możliwości wyboru i zwiększa możliwości zmian.

Zalety Original Play® to:

 • Zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku.

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic.

 • Redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych.

 • Zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji.

 • Uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich.

 • Rozwój poczucia przynależności.

 • Zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne.

 • Aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej.

 • Zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności.

 • Poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego.

 • Wzrost plastyczności mózgu.

Źródło: https://originalplay.eu/poland/

Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play
Original Play

Przejdź do góry strony