Weronika Sherborne

Weronika Sherborne

Weronika Sherborne

Metoda należy do najbardziej rozpowszechnionych metod w Polsce. Celem tej metody jest stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym.

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne  do rozszerzania  świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy w relacjach z innymi dziećmi.


Ruch Rozwijający to program terapeutyczny zawierający zestaw ćwiczeń :

  • prowadzących do poznania własnego ciała,

  • pomagających zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa,

  • ułatwiających nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,

  • twórczych”

Dzięki  aktywnościom proponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie.

Weronika Sherborne
Weronika Sherborne
Weronika Sherborne
Weronika Sherborne
Weronika Sherborne
Weronika Sherborne
Weronika Sherborne

Przejdź do góry strony