Alternatywne Metody Komunikacji AAC

Alternatywne Metody Komunikacji AAC

Wszyscy terapeuci zatrudnieni w przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem", wiedzą jak nauczyć dziecko Alternatywnej Komunikacji

AAC jest dla każdego! AAC to nie koniec, to początek!”

  • AAC czyli Wspomagające i alternatywne metody komunikacji umożliwiają dziecku rozwijanie zdolności porozumiewania się i dają mu szansę na wyrażenie siebie.

  • AAC nie zahamuje rozwoju mowy dziecka i nie rozleniwi go – wręcz przeciwnie – im szybciej zastosuje się wspomagające i/lub alternatywne metody komunikacji tym efektywniejsze będzie porozumiewanie się.

  • AAC to metoda aktywna, oparta na motywacji i interakcji z partnerem.

  • AAC to nie tylko wysoka technologia – to sposób myślenia, diagnozowania i budowania strategii komunikacyjnych. Nie ma urządzenia, które nauczy dzieci mówić, ale mogą być one pomocne w budowaniu strategii.

Nasi terapeuci pracują gestami MAKATON, symbolami PCS z wykorzystaniem programu Boardmaker, za pomocą którego tworzymy indywidualne:

  • plany dnia,

  • książki komunikacyjne,

  • paszporty komunikacyjne

  • oraz pomoce do czytania uczestniczącego i karty pracy.

AAC dla każdego, M. Nosko-Goszczycka, s.111

Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC
Alternatywne Metody Komunikacji AAC

Przejdź do góry strony