RAMOWY PROGRAM DNIA

RAMOWY PROGRAM DNIA

  • 6.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne i spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne wszechstronnie oddziałujące na organizm dziecka.
  • 9.00 - śniadanie Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych przed i po zakończeniu śniadania.
  • 9.30-10.00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć z zakresu terapii grupowej. Zabawy dydaktyczne i ruchowe w grupach.
  • 10.00-11.00 Planowane zajęcia integracyjne w grupach
  • 11.00-12.30 Spacery, zabawy, gry terenowe - w zależności od pogody. Zabawy swobodne, spontaniczne pod nadzorem nauczycieli i opiekunów
  • 12.30-13.00 Przygotowanie do obiadu i obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
  • 13.30-15.00 Odpoczynek, relaksacja, nauczycielki czytają dzieciom bajki - indywidualna praca z dziećmi.
  • 15.00 podwieczorek
  • 15.15-17.00 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe, rozchodzenie się do domów pod opieką osoby dorosłej. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

RAMOWY PROGRAM DNIA

Przejdź do góry strony