Terapie

Terapie

 • Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie min.
 • Rozwój społeczny w integracyjnej grupie rówieśniczej ,
 • Terapię indywidualną z psychologiem dziecięcym
 • Alpakoterapię,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię grupową,
 • Terapię indywidualną,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Rehabilitację ruchową,
 • Hipoterapię
 • Dogoterapię
 • Terapię Integracji Sensorycznej,
 • Zajęcia komputerowe,
 • Warsztaty grupowe dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC
 • i inne wspomagające terapie ,dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia (np. terapię metodą M. i Ch. Knillów, terapię metodą Weroniki Sherborne, Metodę Krakowską i inne)

W każdej grupie integracyjnej jest zatrudniony na etacie nauczyciel prowadzący po studiach pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel terapeuta (pedagogika specjalna)  i opiekunka dziecięca.

Na etacie zatrudniamy  :

Panią Sandrę -  logopedę  i terapeutę integracji sensorycznej, 

Panią Patrycję  - terapeutkę integracji sensorycznej  i rehabilitacji ruchowej ,

Panią Magdalenę - pedagoga, oligofrenopedagoga,  terapeutę umiejętności społecznych , terapeutę dzieci autystycznych  

Panią Lilianę muzykoterapeutkę, dogoterapeutkę

 

Ponadto współpracujemy:

- z alpakoterapeutą

- hipoterapeutą

- psychologiem

Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie
Terapie

Przejdź do góry strony