Muzykoterapia

Muzykoterapia

mgr Liliana Gałaman - muzykoterapeutka, oligofrenopedagog

Jestem zwolenniczką muzykoterapii aktywnej, którą tworzę na zajęciach współpracując z moimi uczniami .Muzyka pomaga mi zbudować komunikację i relację z grupą dzięki której możemy cieszyć się z współtworzenia muzyki na "żywo" .  Staram się doceniać najmniejszą  pozytywną zmianę w reagowaniu dzieci na muzykę i ich samopoczuciu.

Muzykoterapia znajduje szerokie zastosowanie w neuropsychiatrii, głównie w przypadkach opóźnień w rozwoju, u osób z uszkodzeniami mózgu, w autyzmie wczesnodziecięcym, przy zaburzeniach zachowania, w nerwicach o różnej etiologii.
Muzyka ma znaczenie dla intensyfikacji procesów wyobrażeniowych u człowieka, usuwa napięcia psychofizyczne, ma związek z nabywaniem umiejętności porozumiewania się oraz z nauką zachowań społecznych i emocjonalnych, pozwala na swobodnej improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej , a przede wszystkim stwarza okazje do świetnej zabawy,

Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia

Przejdź do góry strony