Integracja

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na włączeniu dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych do zwykłych przedszkoli i szkół w celu umożliwienia im nauki w tych samych warunkach, które są tworzone dla pełnosprawnych, przy zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo otwarte na inność. Kontakt z dziećmi o odmiennych możliwościach, potrzebach czy wyglądzie nie stanowi dla niego problemu.

Korzyści wynikające z uczęszczania dziecka do przedszkola integracyjnego wynikają, ze specyfiki przedszkola i jego funkcjonowania. Niewątpliwie zaletą jest struktura grupy tzn . mniej liczna grupa i przydzielenie do niej dwóch nauczycieli i opiekunkę. Kolejnym argumentem na tak jest fakt, iż oprócz zajęć ogólnorozwojowych, maluchy w przedszkolu mają kontakt ze specjalistami np.z fizjoterapeutką, logopedą, dogoterapeutą, muzykoterapeutą,  oligofrenopedagogami, terapeutami si oraz z innymi terapeutami (np.hipoterapeutą ) .

Ideą integracji jest to, że wszystkie dzieci traktujemy tak samo, wszyscy mają jednakowe prawa i obowiązki.

Przedszkole integracyjne sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu zarówno dzieci zdrowych jak i z orzeczeniami. Dzieci w przedszkolu integracyjnym są kochane, akceptowane, odnoszą sukcesy, aktywnie uczestniczą w zabawach i zajęciach wraz ze swoimi kolegami.

Przedszkole integracyjne wspiera rodziców, udziela porad, pomocy specjalistycznej.

Oferujemy bezpłatnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  :
-Zespół specjalistów pracujących w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone metody,
-specjalnie zaprojektowaną przestrzeń pozwalającą na naukę samodzielności,
-zajęcia specjalistyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne)
-codzienne zajęcia rozwijające kompetencje i uzdolnienia dzieci,
-programy i projekty wzbogacające zainteresowania,
-wydarzenia, wyjścia, wycieczki i imprezy.
 
 
 

 

Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja

Przejdź do góry strony