Integracja

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na włączeniu dzieci niepełnosprawnych do zwykłych przedszkoli i szkół w celu umożliwienia im nauki w tych samych warunkach, które są tworzone dla pełnosprawnych, przy zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych.
Wspólne przebywanie dzieci stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Powinno być zapoczątkowane jak najwcześniej, najlepiej w wieku 2 i pół roku. Z reguły małe dzieci sprawne i niepełnosprawne podchodzą do siebie bez uprzedzeń, otwarcie, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu, które często mają miejsce u osób dorosłych. Przy współdziałaniu dzieci uczą się akceptacji siebie i innych takimi, jakimi są, pomagają sobie wzajemnie. Nie ma ukrywania, udawania, nie ma mechanizmów obronnych. Ta oczywistość i naturalność reakcji wzmacnia zaufanie do siebie dzieci niepełnosprawnych i pomaga im w odnajdywaniu własnej tożsamości. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych chroniąc je przed izolacją, dając szansę poznania siebie, docenienia swoich mocnych stron, wykształca u nich motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, mobilizuje do wysiłku.
Oferujemy bezpłatnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  :
-Zespół specjalistów pracujących w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone metody,
-specjalnie zaprojektowaną przestrzeń pozwalającą na naukę samodzielności,
-zajęcia specjalistyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne)
-codzienne zajęcia rozwijające kompetencje i uzdolnienia dzieci,
-programy i projekty wzbogacające zainteresowania,
-wydarzenia, wyjścia, wycieczki i imprezy.
 
 
 

 

Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja
Integracja

Przejdź do góry strony