Przedszkole Integracyjne

Kadra

Oferta

Grupy

Terapie

PROWADZĄCA mgr Kamila Pujsza.  Zajęcia odbywają się w poniedziałek , wtorek i piątek.Godziny zajęć ustalane są indywidualnie.

Prowadzone przeze mnie zajęcia gimnastyki korekcyjnej będą specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch zostanie w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym ale również świetnej zabawie !!!

TERAPIA GRUPOWA - mgr Ewelina Linkiewicz.  Jestem oligofrenopedagogiem oraz koordynatorem ds. psychologiczno - pedagogiczych. Wraz z nauczycielami wspomagającymi z innych grup codziennie prowadzę terapię grupową, która odbywa się o godzinie 9.30 - 10.00.


Pod opieką logopedów tj. mgr Kamili Pujsza,mgr Sandry Radomskiej i mgr Beaty Calińskliej są dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat uczęszczające do przedszkola. 

Jestem psychologiem i prowadzę w tutejszym przedszkolu indywidualną terapię dla dzieci z problemami rozwojowymi. Terapią obejmuję dzieci z autyzmem, z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju umysłowym oraz dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Aktualności

Spotkania z rodzicami we wrześniu

Spotkania z rodzicami we wrześniu

Harmonogram spotkań 

Drodzy rodzice dzieci z grupy najmłodszej!!

Drodzy rodzice dzieci z grupy najmłodszej!!

Od poniedziałku, pierwszego września, kilkoro dzieci po raz pierwszy rozpocznie edukację w naszym przedszkolu.

Adaptacja w naszym przedszkolu

Adaptacja w naszym przedszkolu

Pożegnania nadszedł czas...czyli wakacje w przedszkolu

Pożegnania nadszedł czas...czyli wakacje w przedszkolu

Pożegnanie najstarszej grupy przedszkolnej