PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "JESTEŚMY RAZEM"

Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy razem" mieści się od kwietnia 2021r., przy ulicy Plac Spółdzielczy 1,

 Przedszkole rozpoczęło działalność  28 grudnia 2009 roku z inicjatywy Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" w Lęborku, jest więc przedszkolem społecznym. Przedszkole najpierw przez 11 lat miało siedzibę w szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku ,a od kwietnia 2021 roku przeprowadziło się do nowo wyremontowanego budynku w centrum Lęborku  przy ul. Plac Spółdzielczy 1.

W budynku przedszkola mieszczą się cztery oddziały (grupa żłobkowa, grupa maluszków, grupa średniaczków i grupa starszaków) dla dzieci od 2 lat do 7 lat.. Każda grupa wiekowa ma swoją salę, w której aktywnie spędza czas. Sale te są duże, przestronne, a jednocześnie przytulne, wzbogacane ciekawymi zabawkami i pomocami odpowiednimi do wieku dzieci a także upiększane przez pracowników naszego przedszkola. Serce wkładane w wystrój pomieszczeń oraz uśmiech nauczycielek goszczący na co dzień powodują, że dzieci czują się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie.

Obecnie pełni obowiązki dyrektora przedszkola mgr Sandra Radomska. Wspólnie z pracownikami stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, alpakoterapię. Dzieci uczestniczą w konkursach zorganizowanych przez miasto oraz konkursach internetowych, a także same przygotowują uroczystości dla rodziców i zaproszonych gości.

Do przedszkola uczęszcza osiemdziesięcioro dzieci, które podzielone są na cztery równoliczne grupy - odpowiednio do wieku. W każdej z tych grup znajduje się nie więcej niż piętnaścioro dzieci zdrowych oraz nie więcej niż pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej grupie pracuje z dziećmi nauczyciel wychowawca, nauczyciel terapeuta i opiekunka dziecięca. 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Czesne  za miesiąc wynosi od stycznia 2021 roku 350 PLN + dodatkowo rodzice płacą za wyżywienie dziecka.

Zajęcia dodatkowe (j.angielski,zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, aplakoterapia) są bezpłatne.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i będące członkami Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" pobyt w przedszkolu i wszystkie terapie mają za darmo.

.      Serdecznie zapraszam, Sandra Radomska

     Dyrektor   Numer telefonu -   698649186

 

Oferujemy

 • opiekę nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego .
 • zajęcia rytmiczne,
 • naukę języka angielskiego,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • alpakoterapię,
 • grupowe zajęcia logopedyczne,

Zobacz więcej

Bezpłatne kształcenie

 • Muzykoterapię,
 • Alpakoterapię,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię grupową,
 • Terapię indywidualną
 • Terapię metodą M. i Ch. Knillów,
 • Terapię metodą Weroniki Sherborne,
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Rehabilitację ruchową,
 • Terapię Integracji Sensorycznej,
 • Hipoterapię
 • Warsztaty grupowe dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC

Zobacz więcej

Mikołajki

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

Święta, święta, święta

Piątek, 3 grudnia 2021

Dzień Osób Niepełnosprawnych

Piątek, 3 grudnia 2021

Dzień tolerancji

Piątek, 19 listopada 2021

Gramy zmysłami

Piątek, 19 listopada 2021

Dzień Niepodległości

Środa, 10 listopada 2021

Edukacja matematyczna

Poniedziałek, 8 listopada 2021

Nowa strona (50)

Przejdź do góry strony