PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "JESTEŚMY RAZEM"

Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy razem" mieści się od kwietnia 2021r., przy ulicy Plac Spółdzielczy 1,

 Przedszkole rozpoczęło działalność  28 grudnia 2009 roku z inicjatywy Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" w Lęborku, jest więc przedszkolem społecznym. Przedszkole najpierw przez 11 lat miało siedzibę w szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku ,a od kwietnia 2021 roku przeprowadziło się do nowo wyremontowanego budynku w centrum Lęborku  przy ul. Plac Spółdzielczy 1.

W budynku przedszkola mieszczą się cztery oddziały (grupa żłobkowa, grupa maluszków, grupa średniaczków i grupa starszaków) dla dzieci od 2 lat do 7 lat.. Każda grupa wiekowa ma swoją salę, w której aktywnie spędza czas. Sale te są duże, przestronne, a jednocześnie przytulne, wzbogacane ciekawymi zabawkami i pomocami odpowiednimi do wieku dzieci a także upiększane przez pracowników naszego przedszkola. Serce wkładane w wystrój pomieszczeń oraz uśmiech nauczycielek goszczący na co dzień powodują, że dzieci czują się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie.

Obecnie pełni obowiązki dyrektora przedszkola mgr Sandra Radomska. Wspólnie z pracownikami stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, alpakoterapię. Dzieci uczestniczą w konkursach zorganizowanych przez miasto oraz konkursach internetowych, a także same przygotowują uroczystości dla rodziców i zaproszonych gości.

Do przedszkola uczęszcza osiemdziesięcioro dzieci, które podzielone są na cztery równoliczne grupy - odpowiednio do wieku. W każdej z tych grup znajduje się nie więcej niż piętnaścioro dzieci zdrowych oraz nie więcej niż pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej grupie pracuje z dziećmi nauczyciel wychowawca, nauczyciel terapeuta i opiekunka dziecięca. 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Czesne  za miesiąc wynosi od stycznia 2021 roku 350 PLN + dodatkowo rodzice płacą za wyżywienie dziecka.

Zajęcia dodatkowe (j.angielski,zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, aplakoterapia) są bezpłatne.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i będące członkami Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" pobyt w przedszkolu i wszystkie terapie mają za darmo.

.      Serdecznie zapraszam, Sandra Radomska

     Dyrektor   Numer telefonu -   698649186

 

Oferujemy

 • opiekę nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego .
 • zajęcia rytmiczne,
 • naukę języka angielskiego,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • alpakoterapię,
 • grupowe zajęcia logopedyczne,

Zobacz więcej

Bezpłatne kształcenie

 • Muzykoterapię,
 • Alpakoterapię,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię grupową,
 • Terapię indywidualną
 • Terapię metodą M. i Ch. Knillów,
 • Terapię metodą Weroniki Sherborne,
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Rehabilitację ruchową,
 • Terapię Integracji Sensorycznej,
 • Hipoterapię
 • Warsztaty grupowe dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC

Zobacz więcej

Zimowa sensoplastyka

Piątek, 14 stycznia 2022

Alpakoterapia

Środa, 12 stycznia 2022

Świąteczny czas

Środa, 22 grudnia 2021

Występy świąteczne

Środa, 22 grudnia 2021

Mikołajki

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

Święta, święta, święta

Piątek, 3 grudnia 2021

Dzień Osób Niepełnosprawnych

Piątek, 3 grudnia 2021

Przejdź do góry strony