Przedszkole Integracyjne

Kadra

Oferta

Grupy

Terapie

PROWADZĄCA mgr Kamila Pujsza.  Zajęcia odbywają się w poniedziałek , wtorek i piątek.Godziny zajęć ustalane są indywidualnie.

Prowadzone przeze mnie zajęcia gimnastyki korekcyjnej będą specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch zostanie w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym ale również świetnej zabawie !!!

TERAPIA GRUPOWA - mgr Ewelina Linkiewicz.  Jestem oligofrenopedagogiem oraz koordynatorem ds. psychologiczno - pedagogiczych. Wraz z nauczycielami wspomagającymi z innych grup codziennie prowadzę terapię grupową, która odbywa się o godzinie 9.30 - 10.00.


Pod opieką logopedów tj. mgr Kamili Pujsza,mgr Sandry Radomskiej i mgr Beaty Calińskliej są dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat uczęszczające do przedszkola. 

Jestem psychologiem i prowadzę w tutejszym przedszkolu indywidualną terapię dla dzieci z problemami rozwojowymi. Terapią obejmuję dzieci z autyzmem, z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju umysłowym oraz dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Aktualności

Spotkania świąteczne

Spotkania świąteczne

 Zapraszamy do wspólnego kolędowania

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, dzieci Cię kochają, czy Ty wiesz?

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, dzieci Cię kochają, czy Ty wiesz?

Wizyta Świętego Mikołaja 

Już wiem, co znaczy sokoli wzrok!

Już wiem, co znaczy sokoli wzrok!

Hej,hej, hej sokoły... 

Czary mary, czary mary, hokus pokus...bęc! Piątek w przedszkolu :)

Czary mary, czary mary, hokus pokus...bęc! Piątek w przedszkolu :)

 AguKadabus i Samira z wizytą u dzieci...