Poranny krąg

Poranny krąg

Poranny krąg

Metoda porannego kręgu czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku. Metoda tzw. porannym kręgiem obejmuje zasięgiem wszystkie zmysły:

  • Dotyk

  • Wzrok

  • Słuch

  • Węch

  • Smak

Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych, które podporządkowane zostały określonej porze roku. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co Nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, a bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg

Przejdź do góry strony