Poranny krąg

Poranny krąg

Poranny krąg

Metoda porannego kręgu czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku. Metoda tzw. porannym kręgiem obejmuje zasięgiem wszystkie zmysły:

  • Dotyk

  • Wzrok

  • Słuch

  • Węch

  • Smak

Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych, które podporządkowane zostały określonej porze roku. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co Nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, a bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg
Poranny krąg

Przejdź do góry strony