Dzień tolerancji

Dzień tolerancji

Utworzono: 19-11-2021

W naszym przedszkolu obchodziliśmy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz Praw Dziecka. W każdej grupie odbyły się zajęcia uświadamiające dzieci, co oznacza tolerancja i szacunek dla innych. Dzieci miały okazję oglądać teatrzyk oraz czynnie brać w nim udział, opowiadający o bohaterskim kurczaczku, który nie był akceptowany przez innych. Po przedstawieniu, pani psycholog przeprowadziła z dziećmi pogadankę, która miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności oraz uwrażliwienie na uczucia innych.

Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji
Dzień tolerancji

Przejdź do góry strony