Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

TUS (trening umiejętności społecznych)

Terapeuta -  mgr Magdalena Treder i mgr Marta Milewska

 

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego i wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania.

W naszym przedszkolu zajęcia odbywają raz w tygodniu  w małej, 3-4 osobowej grupie, prowadzone są przez wykwalifikowane terapeutki według autorskiego programu, w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina uzupełniony o Dialog Motywujący, Teorię Umysłu czy SAZ (Stosowaną Analizę Zachowania). Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym- kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane sposoby wyrażania emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

 

 

Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych

Przejdź do góry strony