Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

TUS (trening umiejętności społecznych)

Terapeuta -  mgr Magdalena Treder i mgr Marta Milewska

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego i wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania.

W naszym przedszkolu zajęcia odbywają raz w tygodniu  w małej, 3-4 osobowej grupie, prowadzone są przez wykwalifikowane terapeutki według autorskiego programu, w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina uzupełniony o Dialog Motywujący, Teorię Umysłu czy SAZ (Stosowaną Analizę Zachowania). Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym- kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane sposoby wyrażania emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

 

 

Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych

Przejdź do góry strony