Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku

mgr Dolores Wasilewska

         Posiadam 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – magister biologii. Ukończyłam również studia podyplomowe z rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – Oligofrenopedagogiki oraz z Diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jestem także certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów dających kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć i terapii, w tym terapii ręki, terapii widzenia. We wrześniu 2020 roku rozpoczęłam terapie dla dzieci w Przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem".

Terapia widzenia (zwana również rehabilitacją wzroku) to inaczej usprawnianie widzenia dziecka z dysfunkcją wzroku. Warto dodać, iż umiejętność widzenia nie jest wrodzona i jej rozwój nie przebiega automatycznie. Umiejętności widzenia i sprawności w posługiwaniu się wzrokiem można się nauczyć poprzez wykonywanie odpowiednio zaprogramowanych ćwiczeń wymagających użycia wzroku

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku czyli na rozwijaniu wielu umiejętności potrzebnych do posługiwania się nim. Pozwala to na o wiele efektywniejsze  korzystanie z widzenia w życiu codziennym i funkcjonowaniu dziecka z osłabionym wzrokiem.

Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalą, obejmuje swym zakresem:

  • stymulowanie widzenia,
  • pobudzanie do patrzenia,
  • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie),
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i wzrokowo- słuchowej,
  • kształtowanie pojęć,
  • usprawnianie pamięci wzrokowej,
  • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków według określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe),
  • ocenianie i modyfikowanie najbliższego otoczenia, w celu dostosowania go do indywidualnych możliwości i potrzeb wzrokowych dziecka słabowidzącego.

 

 

 

 

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku
Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku

Przejdź do góry strony