Terapia Indywidualna

Terapia Indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA - mgr Magdalena Treder
Terapia indywidualna adresowana jest do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w celu stworzenia im możliwości do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego we własnym tempie.

Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonym i odpowiednio zaaranżowanym gabinecie terapeutycznym, według opracowanego wcześniej Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego. Terapię prowadzę codziennie, zaś pojedyncza sesja trwa 30 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i obserwację wstępną dziecka, a zajęcia dostosowane są do  potrzeb, problemów i możliwości psychofizycznych wychowanków. Swoją pracę opieram o różnorodne metody, formy i specjalistyczne środki dydaktyczne, których repertuar stale poszerzam.
Wychodząc naprzeciw potrzebom moich podopiecznych w procesie terapii szczególną uwagę zwracam na kształtowanie u dzieci jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną ich niezależność i umożliwią efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest rozwijanie systemu komunikacji dziecka, budowanie jego motywacji, systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, stosowanie zasady małych kroków w procesie uczenia się oraz mobilizowanie dziecka do podejmowania coraz trudniejszych zadań.
Prowadzę również działania wspierające rodzinę dziecka, a rodzice, którzy chcą realizować elementy programu terapeutycznego w warunkach domowych otrzymują szczegółowe wskazówki. W Przedszkolu Integracyjnym pracuję 10 lat.
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna
Terapia Indywidualna

Przejdź do góry strony