Rehabilitacja Ruchowa

Rehabilitacja Ruchowa

Fizjoterapeuta- mgr Patrycja Łazorczyk

Rehabilitacja ruchowa dzieci to proces, który zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej małego pacjenta. Jej celem głównym jest kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych. Działania dążą do uzyskania optymalnych efektów, czyli maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, co przekłada się na jakość życia. Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu prowadzona jest indywidualnie lub w czasie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych - w grupie. Podczas zajęć wykorzystuje metody pracy takie jak: - Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg dr S. Masgutowej - Terapię taktylná wg dr S.Masgutowej - Integrację odruchów wzrokowo słuchowych wg dr S. Masgutowej - Orginal Play - zabawę pierwotna F. Donaldsona - Kinesio Taping - plastrowanie itd.

Rehabilitacja Ruchowa
Rehabilitacja Ruchowa

Przejdź do góry strony