Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

 mgr Patrycja Łazorczyk

W Przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem"  jest prowadzona terapia metodą

Integracji Sensorycznej.

Na chwilę obecną przedszkole zatrudnia 3 terapeutów Integracji Sensorycznej. Przedszkole posiada własne Centrum Integracji Sensorycznej .Wiodący terapeutą jest Pani Patryjca Łazorczyk

 

Patrycja Łazorczyk- fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej w Przedszkolu Integracyjnym „ Jesteśmy Razem”. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

Podczas prowadzonych zajęć staram się patrzeć na dziecko holistycznie- całościowo, a dzięki zaangażowaniu i współpracy dziecka dążymy do osiągnięcia jak najlepszego, możliwego do uzyskania efektu. Ciężką prace podczas wykonywania ćwiczeń często przeplatam zabawą, aby zajęcia były interesujące i mile wspominane przez dzieci. W czasie zajęć dzieci mają również przestrzeń i czas na inicjowanie własnych aktywności lub wykonywanie ulubionych ćwiczeń oraz wymyślanie nowych. Dzięki wiedzy zdobytej na kursach : Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg dr S. Masgutowej, Terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Orginal play – zabawie pierwotnej F.Donaldsona i wielu innych kreatywnie wypełniam czas podczas ciężkiej pracy wykonywanej na ćwiczeniach.

 

Co to jest Integracja Sensoryczna i jak wygląda terapia?


Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Diagnoza:

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) w Przedszkolu Integracyjnym poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostają opracowywane indywidualne plany terapii. Również rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne, które powinni realizować w domu. Warto dodać, że każda sesja terapeutyczna ma wartość oceniającą, gdyż proces diagnostyczny jest ciągły w czasie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które z różnych względów nie poddają się standaryzowanym technikom badawczym. Diagnozy procesów integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. 
Proces diagnostyczny nie jest sprawą prostą. Wymaga stosunkowo rozległej wiedzy i doświadczenia ze strony diagnosty. Nieocenionym źródłem informacji na temat dziecka są jego rodzice. Jako najlepsi obserwatorzy rozwoju swojej pociechy, mogą dostrzec problemy, które ujawniają się w różnych czynnościach dnia codziennego.

Proces diagnostyczny w terapii integracji sensorycznej jest kilkuetapowy i polega na przeprowadzeniu:
– Wywiadu z rodzicami, którego częściami składowymi są między innymi: okres rozwój prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.
– Testów Południowokalifornijskich (SCSIT), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, praksje oralne, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.
– Prób z obserwacji klinicznej oceniających między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Diagnoza powinna być pisemna i zawierać:
- Prezentację wyników Obserwacji Klinicznej i Testów Południowokalifornijskich z podaniem wartości liczbowych (dają terapeucie wiedzę o zakresie zaburzeń oraz są podstawą do weryfikacji efektów terapii) oraz najistotniejszych danych z wywiadu.
- Problem zgłaszany przez Rodziców
- Zdefiniowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości czy zaburzeń dziecka, powiązanie objawów zgłaszanych przez rodziców z wynikami badań
- Ramowy program terapii
- Dodatkowe zalecenia (wskazówki do pracy w domu, zalecane konsultacje u lekarzy lub innych specjalistów)

Należy pamiętać, że jak każdy proces diagnostyczny, również ocena rozwoju integracji sensorycznej, jest bardzo indywidualna. Nie wszystkie dzieci podlegają w całości wyżej wymienionej procedurze. Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę.
Terapeuta dysponuje jednak szerokim wachlarzem narzędzi badawczych pozwalających na rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej Waszego dziecka i ustaleniu programu terapeutycznego

 

 

Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna

Przejdź do góry strony