Hipoterapia

Hipoterapeuta - mgr Grzegorz Tuszyński

W roku 2019/2020 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych będące uczniami Przedszkola Integracyjnego "Jesteśmy Razem", które mają wskazania do hipoterapii są objęte tą formą wspomagania rozwoju w Ośrodku Koniczynka  w Krępie Kaszubskiej 73A.

Hipoterapia (słowo tworzą dwa wyrazy greckie: hippos - koń i therapeuticos - leczniczy) - jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej osób: po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), niedostosowanych społecznie. Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie

Przejdź do góry strony