AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

 mgr Sandra Radomska, mgr Marta Milewska

 

       W Przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem" funkcjonuje dodatkowa forma zajęć indywidualnych, jaką są zajęcia z wykorzystaniem programu komputerowego do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC - Boardmaker. Korzystając z niego, dla każdego z użytkowników możemy dobrać indywidualny sposób komunikacji na odpowiednim poziomie. Terapeuci i nauczyciele z  naszego przedszkola, którzy przeszli specjalne, półroczne szkolenie dla Nauczycieli i Terapeutów w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, przy pomocy Boardmakera tworzą tablice edukacyjne i komunikacyjne, plansze do gier, zabaw, książki do komunikacji, plany dzienne czy plany aktywności, a nawet specjalne przełączniki, zastępujące myszkę, dla użytkowników z niepełnosprawnością ruchową.

AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
AAC- Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

Przejdź do góry strony