Terapia z psychologiem

Terapia z psychologiem

mgr . Joanna Sakowicz -Masalska - psycholog dziecięcy, neuropsycholog

Psycholog z uprawnieniami do diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku ukończyła  kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie.

Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczęła  jako terapeuta środowiskowy w poradni dla osób z autyzmem. Od tego czasu z zamiłowaniem zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych. Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Szczególnie interesuje się diagnozą i terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (afazja, SLI). Ma uprawnienia do diagnozy autyzmu za pomocą ADOS-2 oraz prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS. Certyfikat II stopnia Programu wspomagania rozwoju mowy Makaton. Posiada uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi np. stan po udarze, krwotoku śródczaszkowym, urazie czaszkowo-mózgowym, otępienia, zaburzenia neurologiczne po COVID-19.

W latach 1998-2021 psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W latach 2010-2013 współzałożycielka i psycholog w niepublicznej pracowni psychologiczno-pedagogicznej, zajmującej się wspomaganiem rozwoju dziecka i rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy trudności szkolnych, dysleksji, nadpobudliwosci psychoruchowej, problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Diagnozowała niemowlęta i małe dzieci w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju WWR.

Od września 2021r. zatrudniona w Przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem" na etacie .

Terapia z psychologiem
Terapia z psychologiem
Terapia z psychologiem

Przejdź do góry strony