Alpakoterapia

Alpakoterapia

Aplakoterapia  m.in. wspiera osoby ze specjalnymi potrzebami w tym: z zaburzeniami lękowymi, problemami emocjonalnymi, depresją, autyzmem, zaburzeniami ruchu, ADHD, nadciśnieniem oraz innymi. Wykorzystujemy alpako i lamoterapię do poprawy funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej poprzez organizację zajęć z elementami rehabilitacji, edukacji i integracji.

W Przedszkolu Integracyjnym "Jesteśmy Razem" Alpakoterapia prowadzona jest 1 raz w tygodniu przez alpakoterapeutę Pana Grzegorza Kuliś.

Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia
Alpakoterapia

Przejdź do góry strony