Mądre sowy

Mądre sowy

Mądre sowy to nasi najstarsi uczniowie,którzy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych każdego dnia. Z wielką radością bawią się, śpiewają, tańczą, rysują - dzięki czemu poznają otaczający ich świat. Nie może zabraknąć wyjść na plac przedszkolny (oczywiście w miarę pogody), czy na spacerki, gdzie dzieci bawią się świetnie i nie zapominają o ważnych zasadach bezpieczeństwa. Codziennie pracujemy również nad przestrzeganiem naszego kodeksu przedszkolaka, który ułatwia nam funkcjonowanie w grupie.

Dzieci tworzą zgraną i wesołą gromadkę w której panuje ciepła i miła atmosfera.
Ze względu na to, że nasi mali przyjaciele w przyszłym roku rozpoczną naukę w szkole chcemy, jak najlepiej przygotować je do nowego etapu edukacyjnego poprzez  proponowanie im różnorodnych zabaw i ćwiczeń: doskonalących koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniających grafomotorykę ręki, rozwijających kompetencje językowe i zdolności matematyczne, usprawniających narządy artykulacyjne, kształtujących odporność emocjonalną, sprawność ruchową, a także umuzykalniających.
Najważniejsze by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na twarzach był zawsze widoczny uśmiech.
Mądre sowy

Przejdź do góry strony